viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

Drogi krajowe Dolnego Śląska gotowe do Zimy!

25-10-2012

W związku z prognozami meteorologów zapowiadającymi w najbliższych dniach spadek temperatury, opady śniegu i deszczu ze śniegiem, informujemy, że w gotowości do wyjazdu na drogi krajowe Dolnego Śląska jest sprzęt odśnieżny (pługi, solarki) oraz kilkadziesiąt tysięcy ton materiałów do zimowego utrzymania (m.in. soli drogowej).

 

Wszystkie drogi zarządzane przez GDDKIA objęte są systemem stałego monitorowania, pozwalającym na odpowiednie reagowanie służb drogowych – od działań prewencyjnych podejmowanych jeszcze przed wystąpieniem opadów, po całkowite usunięcie śliskości od 4 do 6 godzin po ustaniu opadów, w zależności od standardu utrzymania drogi. Najwyższym standardem utrzymania drogi, gwarantującym najkrótszy czas usuwania śniegu, objęte są drogi obciążone największym ruchem, takie jak np. autostrady, drogi ekspresowe czy inne główne drogi.

 

W sezonie zimowym 2012/2013 utrzymywać będziemy ponad 1300 km dróg krajowych na Dolnym Śląsku, w tym ok. 200 km autostrady A4; 35,5 km AOW A8 oraz 55 km S8 (Wrocław-Oleśnica-Syców).

 

Aby dolnośląskie drogi krajowe były bezpieczne w trakcie niekorzystnych warunków atmosferycznych, wykorzystujemy odpowiedni sprzęt i materiały. Wzdłuż dróg, w miejscach narażonych na nawiewanie śniegu na jezdnię, montuje się zasłony przeciwśnieżnych. GDDKiA jak co roku zadbała również o miejsca składowania materiałów: magazyny soli, wytwórnie solanki, składowiska.

 

Za zimowe utrzymanie dolnośląskich dróg krajowych będzie odpowiedzialnych 8 jednostek terenowych (Rejonów Drogowych GDDKiA) oraz 23 Obwody Drogowe zlokalizowane na terenie całego województwa.

 

  • przygotowania do zimy rozpoczynamy już w okresie wakacji
  • posiadamy pojazdy odśnieżające i zapasy środków likwidujących śliskość na drogach
  • otrzymujemy najbardziej aktualne prognozy pogody z IMGW
  • pełna mobilizacja i gotowość trwa już od połowy października

 

 

Zimowe utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA odbywa się według 3 standardów:

 

Standardy zimowego utrzymania dróg określają czas, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny zostać usunięte,

licząc od momentu wystąpienia śliskości lub ustania opadów śniegu. Prawie 1000 km dróg krajowych Dolnego Śląska utrzymywanych jest w dwóch najwyższych standardach (II+ i II)

 

Co oznacza utrzymanie dróg w standardzie II+ i II

 

w standardzie II+ śnieg zajeżdżony nie występuje

 

• gołoledź może występować do 3 godzin (od stwierdzenia zjawiska)

• śnieg luźny może zalegać do 4 godzin (po ustaniu opadów śniegu)

• błoto pośniegowe może występować do 6 godzin (po ustaniu opadów śniegu)

 

 

Drogi utrzymywane w standardzie II+ (A4, AOW/A8, DK 3 Legnica – północna gr. woj. i DK 8 oraz S8) objęte są wzmocnionym nadzorem, a w ich utrzymaniu stosuje się również profilaktyczne posypywanie jezdni.

 

 

Bezpiecznie prowadzimy kierowców przez Autostrady Dolnego Śląska!

Dolnośląskie Autostrady są gotowe do zimy. Zarówno na A4 i AOW A8 będziemy ostrzegali kierowców przed możliwością wystąpienia gołoledzi oraz innych ciężkich warunków na drodze, wykorzystując podświetlane znaki zmiennej treści w ramach Systemu Informacji Autostradowej.

 

Kto kontroluje „Akcję Zimową” na drogach krajowych?

Zimowe Utrzymanie Dróg Krajowych kontroluje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W GDDKiA funkcjonuje Zespół Zarządzania Ruchem, który pełni 24-godzinny dyżur. Dyżurny zbiera meldunki z terenu, analizuje prognozy pogody, pozostaje w stałym kontakcie z naszymi rejonami drogowymi oraz wykonawcami, a także ze sztabem kryzysowym Wojewody oraz naszą centralą w Warszawie. Dyżurny odbiera również telefony od kierowców i udziela im informacji o warunkach panujących na drodze.

 

Dotrzymujemy wysokich standardów!

GDDKiA jest zawsze przygotowana do zimy w sposób gwarantujący utrzymanie wymaganych standardów na trasach krajowych. Spośród ponad 1300 km naszych dróg, aż blisko 1000 km jest utrzymywanych w standardzie II i II podwyższonym. Oznacza to, że już kilka godzin po ustaniu opadów jezdnia musi być czarna. Dzięki pracy Służby Drogowej GDDKiA jesteśmy gotowi do zimy!

 

Zimowy apel do kierowców

Zima, o czym wielu kierowców zapomina, to naturalnie występująca w naszej strefie klimatycznej pora roku i drogowcy nie są w stanie jej zwalczyć, zlikwidować ani jej zapobiec. Mogą jedynie łagodzić jej skutki. Zatem, do trudnych zimowych warunków na drogach powinni się przygotować zarówno drogowcy, jak i kierowcy. Kierowcy powinni skontrolować stan pojazdów, zaopatrzyć się w opony zimowe i łańcuchy, jeśli celem podróży są rejony podgórskie. W zimowe, niezużyte opony i łańcuchy powinni zaopatrzyć się szczególnie kierowcy pojazdów ciężarowych. Te, które poruszając się bez łańcuchów utkną na podjazdach są zimową zmorą naszych dróg, a co za tym idzie powodują długie korki i dezintegrują komunikację innych użytkowników dróg.

 

Pamiętajmy!

Drogowcy nie walczą z zimą, ale łagodzą jej skutki! Zimowe utrzymanie prowadzone jest do osiągnięcia skutku – przejezdnej i bezpiecznej trasy krajowej!

 

Drogi w pełnym obrazie!

Aby ułatwić kierowcom poruszanie się na drogach krajowych w zimie, w GDDKiA funkcjonuje Punkt Informacji Drogowej (PID);

 

Niezależnie od panujących warunków atmosferycznych trwa tam całodobowy dyżur. Kierowcy mogą zasięgnąć informacji o warunkach na drogach krajowych Dolnego Śląska.

 

Każdy kierowca może przed wyruszeniem w podróż sprawdzić na stronie internetowej GDDKiA Mapę Warunków Drogowych oraz podglądy z kamer zainstalowanych nad wybranymi drogami krajowymi.

 

 

Dyżurny PUNKTU INFORMACJI DROGOWEJ

tel. 071 715 67 10.

 

 

Pracujemy 7 dni w tygodniu przez 24 godziny!

 

www.archiwum.gddkia.gov.pl