viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

Monitoring zagrożeń na sieci dróg krajowych Dolnego Śląska

06-07-2012

Po gwałtownych nocnych ( 5/6.07.12r.) opadach deszczu na drogach krajowych na terenie Oddziału wystąpiły zalania i uszkodzenia nw. dróg:

 

Rejon Legnica

 Ruch na DK3 w km 447+000 - 448+300 został przywrócony dla pojazdów osobowych z jednoczesnym ograniczeniem skrajni poziomej w obrębie wiaduktu kolejowego w m. Kaczorów w km 447+995 (poprzez wprowadzenie tablic kierujących U-21 - zwężenie prawostronne w kierunku Jeleniej Góry).

 DK3 na odcinku km 448+000 - 454+000 lokalne uszkodzenia korpusu drogowego i poboczy spowodowane podmyciem – ruch odbywa sięnormalnie bez ograniczeń

 

Ruch na DK 3 w m. Jelenia Góra (wyjazd w kier. Wrocłwia) jest zablokowany z powodu uszkodzenia mostu w m. Maciejowa, który jest w zarządzie Miejskiego Zarząu Dróg i Mostów w Jeleniej Górze.

 

W związku z powyższym Policja (KMP w Jeleniej Góze) wyznaczyła objazd z Kaczorowa dla samochodów osobowych poprzez DW328 (Kaczorów-Wojcieszów), następnie drogami lokalnymi do m. Podgórki do DW365 poprzez m. Dziwiszów do Jeleniej Góry.

Natomiast dla pojazdów ciężrowych wyznaczony został objazd DK5 (Bolków-Marciszów-Kamienna Góra) a następnie DW367 przez m. Kowary i Mysłakowice. Z objazdu tego mogą korzystać również samochody osobowe.

 

Rejon Lubań

 DK30 w m. Olszyna przejezdna – ruch bez ograniczeń w obie strony;

 DK30 na odcinku 28+000 - 31+000 – ruch bez ograniczeń w obie strony;

 DK30 w m. Gryfów Śl. wymyta skarpa przy obiekcie mostowym – ruch odbywa się obustronnie przy ograniczonej prędkości;

 DK30 na odcinku Pasiecznik –Chmieleń-Radoniów (km 44+500 - 50+500) - rozmyte pobocza i rowy do naprawy – przejazd bez utrudnień

 DK3 w m. Piechowice, Wojcieszyce - rozmyte pobocza do naprawy - ruch w obu kierunkach przy ograniczonej prędkości.

Dodatkowo z dni poprzednich:

 DK5 w m. Domanów (gm. Marciszów) na odcinku km 419+285 – 419+310 i km 419+600 – 419+650 nastąpiło zniszczenie skarpy korpusu drogowego wraz z poboczami. Ruch odbywa się wahadłowo po jednym pasie.

 

 

Gwałowne opady deszczu spowodowały bardzo szybkie wezbrania rzek góskich, co spowodowało natychmiastowe przekroczenie oznaczonych stanów, a tym samym nadmiar wó rozlewają sięwyrząziłduż straty.

 

 

Ocena wpływu zdarzenia na funkcjonowanie infrastruktury drogowej.

Wszystkie odcinki dróg krajowych będące w zarządzie GDDKiA na obszarze województwa dolnośląskiego są przejezdne, występują tylko dwa ograniczenia:

 

DK3 w km 447+000 - 448+300 ruch odbywa sięnormalnie jedynie z ograniczeniem skrajni poziomej w obręie wiaduktu kolejowego w m. Kaczorów;

 DK5 w m. Domanów (km 419+285 – 419+310 i km 419+600 – 419+650) - ruch odbywa sięwahadłwo po jednym pasie.

 

Podjęte działnia.

Ciągłe monitorowanie sytuacji na DK. W ramach objazdów sprawdzany jest stan poziomu rzek w obrębie administrowanych przez GDDKiA dróg i obiektów mostowych. Wprowadzono dodatkowego oznakowanie.

Sukcesywnie wraz z opadaniem poziomu wody będą dokonywane przeglądy obiektów mostowych.