viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2012

GDDKiA monitoruje sytuację na A4 i zobowiązuje Operatora do natychmiastowych działań w zakresie udrożnienia ruchu

02-06-2012

GDDKiA monitoruje sytuację na A4 i zobowiązuje Operatora do natychmiastowych działań w zakresie udrożnienia ruchu.

1 czerwca 2012r. uruchomiono System Poboru Opłat za przejazd 164 km odcinkiem autostrady A4 pomiędzy Wrocławiem/Karwianami a Gliwicami/Żernicą. Niskie stawki opłat na autostradzie zarządzanej przez Państwo (0,10 gr/km dla poj. do 3,5t oraz 0,05 gr/km dla motocykli) sprawiły, że natężenie ruchu w tym ważnym korytarzu tranzytowym nie uległo zmniejszeniu. Kierowcy nie rezygnowali z przejazdu płatnym odcinkiem tej szybkiej trasy.

 

 

System Poboru Opłat testowano przed uruchomieniem

Przed uruchomieniem systemu poboru opłat 1 czerwca br. place poboru opłat (PPO) były w okresie 28 – 31 maja testowane na zasadzie wydawania biletów „zerowych” (tzw. dry-run). Bramki działały tak, jak miały funkcjonować docelowo, lecz nie dokonywano transakcji gotówkowych. Celem testów było zapoznanie kierowców i obsługi z funkcjonowaniem systemu w celu zapewnienia jego sprawnego działania w momencie rozpoczęcia poboru opłat.

 

Najważniejsze zadanie Operatora – gwarancja płynności ruchu i komfortu podróży!

Dzięki próbom przed uruchomieniem Systemu zaobserwowano, że należy zwiększyć efektywność obsługi automatów biletowych na pasach wjazdowych. Obsługa PPO instruowała kierowców przy bramkach i wydawała wydrukowane bilety, co pozwoliło na skrócenie czasu wjazdu na autostradę. Te same działania były stosowane 1 czerwca, gdy zaczął się rzeczywisty pobór opłat, dzięki czemu możliwe było szybkie rozładowanie kolejki oczekujących na wjazd na autostradę. Większe zatory wystąpiły na zjazdach, gdzie kierowcy dokonywali płatności za przejazd odcinkiem płatnym. Jest to zjawisko normalne w początkowym okresie po wprowadzeniu opłat, które zniknie, gdy kierowcy zapoznają się ze stawkami za odcinek, którym regularnie jeżdżą, a obsługa będzie sprawniej rozliczała płatności. Również zmiana proporcji pomiędzy rozliczającymi się manualnie i elektronicznie - na rzecz tych drugich - wpłynie na szybkość przejazdu przez bramki. Zanim to jednak nastąpi, operator systemu, firma Kapsch dokłada wszelkich starań, by przejazd był możliwie jak najpłynniejszy. W tym celu w godzinach szczytu komunikacyjnego przekonfigurowano dwustronny pas przejazdowy z pasa wjazdowego na wyjazdowy (zwiększenie przepustowości).

 

Co mogą zrobić Kierowcy aby przyspieszyć przejazd przez plac poboru opłat?

• Kierowcy często jeżdżący autostradą powinni rozważyć zakup urządzenia viaAUTO umożliwiającego elektroniczne wnoszenie opłaty. Skraca to znacznie czas wjazdu i wyjazdu z płatnego odcinka autostrady. Większa liczba użytkowników płacących w systemie elektronicznym przyczyni się do upłynnienia ruchu przy bramkach. Informacje o urządzeniu viaAUTO i miejscach, w których możliwy jest jego zakup można znaleźć w szarej sekcji strony internetowej viatoll.pl.

• Używać kart płatniczych do wnoszenia opłat, co eliminuje konieczność oczekiwania na resztę.

• Przygotować odliczoną kwotę do uiszczenia opłaty za przejazd. Stawki opłat za poszczególne odcinki są dostępne na stronie internetowej viatoll.pl.

 

Rozumiemy kierowców - oczekujemy od Operatora natychmiastowych działań dla poprawy płynności ruchu

GDDKiA – monitorując sytuacje w punktach poboru opłat oczekuje bieżących działań Operatora Systemu firmy Kapsch do prowadzenia dodatkowej kampanii informacyjnej, także w strefie PPO. Przede wszystkim oczekujemy od Operatora zwiększenia płynności funkcjonowania Systemu oraz zwiększenia szybkości czasu obsługi transakcji na wyjeździe z autostrady oraz udrożnienia ruchu osobowego na pasach wjazdowych i wyjazdowych autostrady.

 

W tym celu GDDKiA podejmuje konkretne działania, oparte na wyświetlaniu dla kierowców dodatkowych komunikatów na znakach zmiennej treści, które są elementem systemu informacji autostradowej. Informacja pomoże zachować płynność ruchu użytkowników korzystających z systemu manualnie i elektronicznie (ViaToll, ViaAuto). Tablice świetlne zostaną niezwłocznie skonfigurowane. Trwa także analiza możliwości wprowadzenia kolejnych usprawnień.

 

 

Informacji o sytuacji drogowej w Punktach Poboru Opłat (A4 Wrocław/ Karwiany - Gliwice/ Żernica)

udziela Punkt Informacji Drogowej

pod numerem tel.:

19 111

  

 

 

 

Operatorem Systemu Poboru Opłat na A4 (Wrocław-Gliwice) jest firma Kapsch Sp z o.o. Informacji o działaniu Systemu udziela rzecznik Operatora.