viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
29.07.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
8/Z-16/Z/2011
Pozyskane drewno składowane jest w stosach i zlokalizowane w miejscowości Poddębice na terenie Obwodu Drogowego PODDĘBICE rodzaj drewna;asortyment;masa m3;Wartość netto liściaste twarde;kłody; 120,73 m3; 20524,10 zł opał 156,50 m3 11737,50 zł liściaste miękkie;kłody 27,59m3 4138,50 zł opał 31,04 m3 1769,28 zł iglaste;kłody ; 0,00 0,00 zł opał ; 10,35 m3 828,00 zł Razem : 346,21 m3 38997,38 zł 1.Zainteresowanych kupnem drewna prosimy o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny na kupno drewna przeznaczonego do sprzedaży do tutejszego Rejonu w zaklejonej kopercie z oznaczeniem : „ Przetarg na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych składowanego w Obwodzie Drogowym w Poddębicach” Suma ceny wywoławczej wynosi : 38997,38 (netto) - drewno opałowe 14334,78 (netto) - kłody 24662,60 (netto) Załadunek i transport pozostaje w gestii kupującego.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
07.07.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
6/Z-16/Z/2011
sprzedaz drewna pozyskanego z wycinki drzew z podziałem na części: -Część I drewno (różne gatunki)w ilości 135,86 m3 składowanego w msc.Wodzin przy Obwodzie Drogowym Cena wywoławcza drewna netto ogółem 18 937,18 zł -Część: II drewno(różne gatunki) w ilości 571,14 m3 składowane w Obwodzie Drogowym w Dobroniu. Cena wywoławcza drewna netto ogółem 84 035,82 zł -Część III drewno(różne gatunki)w ilości 59,00 m3 składowanego w msc.Zwierzyniec. Cena wywoławcza drewna netto ogółem 4 328,85 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
29.04.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
1/Op/2011 Zbycie
Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wyrębu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Rozbudowa drogi krajowej nr 12 na odcinku Piotrków Tryb.- Sulejów od km 408+050 do km 408+781 wraz z odbudową mostu w m. Przygłów” oraz z wycinki drzew rosnących w pasach dróg krajowych administrowanych przez Rejon w Opocznie.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
19.01.2011 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 17.02.2011 0:00
Termin składania ofert:
1/01/2011/Z-12
Sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki w pasie drogi krajowej nr 8 na odcinku Rawa Mazowiecka – granica woj. łódzkiego od km 386+000 do km 408+805. Charakterystyka drewna przeznaczonego do sprzedaży: drewno średniowymiarowe S4 w ilości 875,3 m3 (grubizna drewna bez kory).
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
1/12/2010/Z-12
Sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki z pasa autostrady
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/10/PT/2010
zbycie pojazdów będących własnością GDDKiA O/ w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.-0001 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 08.11.2010 0:00
Termin składania ofert:
1/10/2010/RŁ
Drewno pochodzące z wycinki w liczbie 1158 sztuk, dłużyca w 90% sosnowa, pozostałe gatunki to olsza czarna, topola osika i dąb. Ilość - 290,58m3 Ze względu na występującą krzywiznę drewno w całości zaliczone zostało do grupy S2a (papierówka przemysłowa). CENA WYWOŁAWCZA: 57.430,23 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
15/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetargu ofertowego na sprzedaż drewna z wycinki drzew przydrożnych - z podziałem na części Cześć I drewna (różne gatunki liściaste) składowanego na placu w Obwodzie w Dobroniu: drewno użytkowe 163,37 m3 wartość drewna do dalszej manipulacji 13 069,60 zł drewno opałowe 17,20 m3 wartość drewna 860,00 zł Cena wywoławcza netto ogółem części I : 13 929,60 zł Cześć II drewna (iglaste) składowanego na placu w Obwodzie w Dobroniu drewno użytkowe 58,99 m3 szacunkowa wartość : 8 848,50 zł Cena wywoławcza netto części II : 8 848,50 zł Cześć III drewna (różne gatunki)pochodzącego składowanego na placu w Obwodzie Brzeżniu drewno użytkowe 50,26 m3 szacunkowa wartość : 4 989,00 zł Grubizna opałowa 10,55 m3 szacunkowa wartość 475,00 zł Cena wywoławcza netto ogółem cześci III : 5 464,00 zł .Zainteresowanych kupnem drewna prosimy o składanie pisemnych ofert z podaniem oferowanej ceny na kupno drewna przeznaczonego do sprzedaży oddzielnie dla każdej części - do tutejszego Rejonu w zaklejonej kopercie z oznaczeniem : "Przetarg na zakup drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych cześć …………. - dopuszcza się składania ofert na jedna lub więcej części. Załadunek i transport pozostaje w gestii kupującego.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
30.11.-0001
Termin składania ofert:
03/09/2010/RŁ
Sprzedaż drewna w ilości 143,26 m3, pochodzącego z pasa autostrady A1 Stryków - granica województwa śląskiego, składowanego w Obwodzie Drogowym w Strykowie, przy ul. Warszawskiej 2
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
12/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na zbycie solarki NIDO nr 9002673 rok produkcji 1996 cena wywoławcza 5 500,00 zł netto solarkę oglądac można w Obwodzie Drogowym w Dobroniu ul.Partyzancka 1 po wczesniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem Bazy tel. 043 677 261 8 lub kom.600 887 531
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
02/08/Op/2010
Sprzedaż drewna użytkowego pozyskanego w ramach wyrębu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa obwodnicy miasta Opoczna w ciągu drogi krajowej nr 12 w ilości 206,77 m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/Z/RR/06/2010
Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach wyrębu dla przedsięwzięcia inwestycyjnego "Budowa aytostrady A1od Węzła Stryków km 295+850 do granicy woj.śląskiego km 399+724,51 w ilościach;drewno do dalszej manipulacji a/iglaste :60,59 m3 b/liściaste mieszane ; 431,46 m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/PT/05/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A-1 w ilościach: drewno użytkowe - 3264,0 m3 dreno opałowe - 139,0m3
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1/04/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A2 Stryków - granica województwa łódzkiego w km 365+261,4 do km 411+365,8 w ilościach: -drewno użytkowe: 356 m3, - drewno opałowe: 1137 m3.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2./Op//2010
Sprzedaż samochodu m-ki Lublin II, typ nadwozia 3524 2,4 TD, nr rej. EOP NO46. Rok produkcji 1998, przebieg 229 tys. km - cena wywoławcza 3250,00 zł,-
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
2/Z-12/A/2010
Sprzedaż drewna pochodzącego z pasa autostrady A2 Stryków - granica województwa łódzkiego w km 365+261,4 do km 411+365,8
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
3/Z-16//Z/2010
Pisemny przetarg nieograniczony na zbycie solarki NIDO Nr.ew.9002673 rok prod.1996 własnosc Rejon w Sieradzu
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
1//2010/Op
Sprzedaż samochodu m-ki Lublin II, typ nadwozia 3524 2,4 TD, nr rej. EOP NO46. Rok produkcji 1998, przebieg 229 tys. km - cena wywoławcza 5000 zł,-
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
17/Z-16/D//2009
Cześć I kostka kamienna pozyskana jako materiał z odzysku , składowanej na Bazie w Dobroniu:- jest to kostka bazaltowa regularna zanieczyszczona : bitumem , betonem , przemieszana z ziemią. Ilość ok.500 Mg +/-5% (cena jedn.20 zł/Mg) o szacunkowej wartości netto 10 000 zł Wartość netto części I : 10 000 zł Cześć II kostki kamiennej pozyskanej jako materiał z odzysku , składowana na placu składowym PRD w Poddębicach - jest to kostka granitowa nieregularna duża , nieznacznie przemieszane z ziemią ,.Iloć kostki ok.2000 Mg +/- 5% (cena jedn.55 zł/Mg) o szacunkowej wartości netto 110 000 zł Wartość netto części II : 110 000 zł Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie pisemnej oferty wartości nie niższej niż wartość szacunkowa, na co najmniej jedną z części do dnia 25.09.2009 r do godz. 9 : 30 w Rejonie w Sieradzu ul. Wojska Polskiego 13, pokój nr.1 oraz wpłacenie wadium wysokości 5% ceny szacunkowej wartości netto, dla każdej części na którą jest składana oferta, na konto bankowe : 26 1500 1546 1215 40001 3207 0000
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
12/Z-16/Z/2009
zbycie drewna pochodzacego z wycinki drzew przydroznych : Część I - składowanego na Bazie w Dobroniu grubizna uzytkowa 142,14 m3 opałowa 10,16 m3 cena wywoławcza 12 488,00 zł netto Część II - składowanego na Bazie w Brzeżniu grubizna uzytkowa 21,64 m3 ,topola 47,36 m3, opałowa 8,64m3 cena wywoławcza : 5 821,00 zł netto
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
10/Z-16/Z/2009
Cześć I -drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, składowanego w Bazie Materiałowej w Dobroniu: grubizna użytkowa 142,14 m3 grubizna opałowa 10,16 m3 Wartość min.netto drewna ogółem części I : 15 000,00 zł Cześć II -drewna pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych, składowanego w Bazie Materiałowej w Brzeżniu Grubizna użytkowa 21,64 m3 Topola -grubizna użytkowa 47,36 m3 Grubizna opałowa 8,64 m3 Wartość min.netto drewna ogółem części II :11 642,00 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
3/Z-16/Z1/2009
sprzedaz drewna z wycinki,składowanego na Bazie Materiałowej w Dobroniu (tel.043 677 2618 )w ilości : częśc I - grubizna uzytkowa 142,14 m3 ; grubizna opałowa 10,16 m3 - cena wywoławcza 24 975,80 zł netto częśc II - grubizna opałowa w stosach 25,88 mp - cena wywoławcza 774,40 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
7/Z-16/zbycie/2008/RS
 
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
10.07.2012
Termin składania ofert:
13/Z-14/PT/2012
Zbycie zbędnego majatku ruchomego: 1. samochód osobowy marki Fiat CC 0,9Kat. nr rej. EP08043 rok prod. 1995, przebieg 350831 - cena wywoławcza 500,00 zł 2. samochód ciężarowy marki FS Lublin Żuk A07 2,5 T, nr rej. PKZ 2347, rok prod. 1997, przebieg 332021 - cena wywoławcza - 450,00 zł
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
04.04.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 22.04.2014 0:00
Termin składania ofert:
2/sprzedaż/2014/RW
II przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew z korytarza planowanej obwodnicy Wielunia
zbycie GDDKiA Łódź
26.06.2014 Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16.07.2014 0:00
Termin składania ofert:
2/06/2014
Drugi przetarg na sprzedaż (zbycie) materiałów budowlanych porozbiórkowych pozyskanych z rozbiórki budynków znajdujących się w nowym śladzie drogi ekspresowej S8.
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:

Przetarg na sprzedaż systemu monitorowania i pomiaru paliw TLS 2 pochodzącego ze stacji benzynowej w Wygodzie nr 2, gmina Wola Krzysztoporska
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:

Przetarg na sprzedaż dystrybutorów paliwa pochodzących ze stacji benzynowej w Wygodzie nr 2, gmina Wola Krzysztoporska
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 01.01.1970 1:00
Termin składania ofert:
9/Z-16/Z/2010
pisemny nieograniczony przetarg ofertowy na sprzedaż drewna pozyskanego z wycinki drzew przydrożnych - składowanego w Bazie Materiałowej w Brzeżniu Grubizna użytkowa 50,62 m3 szacunkowa wartość : 9 978,00 zł Grubizna opałowa 10,55 m3 szacunkowa wartość : 949,50 zł Wartość drewna wywoławcza ogółem : 10 927,50 zł Drewno można oglądać po uprzednim telefonicznym uzgodnieniu terminu z kierownikiem Bazy w Brzeżniu : tel.(043) 82 03 281 kom.600 887 361 Szacunkowe operaty brakarskie - wyceny są do wglądu, w trakcie dokonywania oględzin na Bazie Materiałowej gdzie składowane jest drewno
zbycie GDDKiA Łódź do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:

Ogłasza konkurs ofert na dzierżawę: MOP-u zlokalizowanego w miejscowości Słostowice, gminie Gomunice w powiecie radomszczańskim, województwie łódzkim
dzierżawa GDDKiA Łódź do progów unijnych