viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

Zamówienia publiczneGDDKiADzierżawa i zbycie rozstrzygnięte

od do
Wyczyść filtrowanie
Data wszczęcia postępowania Termin składania Nazwa zamówienia Zakres Oddział / Centrala Wartość zamówienia
(poniżej progu UE / powyżej progu UE)
nie dotyczy
Termin składania ofert:
P/D/A/2008
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Opolu (siedziba Rejonu w Opolu) w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 46, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 88,33 m3 (w tym użytkowe - 75,27 m3; opałowe - 13,06 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - są to różno-wymiarowe kłody i wałki (Topola, Lipa, Modrzew, Olcha oraz Akacja) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WCO/1=0,85; WCO/2=6,99; WCO/3=17,66; WD/1=5,50; WD/2=16,34; WD/3=20,55 LIPA: WCO/3=0,27; WD/1=0,74; WD/2=2,70; WD/3=1,83 MODRZEW: WCO/1=0,22; WCO/2=0,38 OLCHA: WCO/2=0,24; WD/2=0,31; WD/3=0,42 AKACJA: WD/3=0,27 DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE - S-4 = 13,06 Drewno znajdujące się na ww. składowisku które można obejrzeć po uprzednim powiadomieniu tel. Z-cy Kierownika Rejonu w Opolu P. inż. Adama Dytko. nr telefonu: (0-77) 469 14 49 (od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia otwarcia ofert).
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 10.04.2008 0:00
Termin składania ofert:
P/A/2/2008
1. Młot spalinowy Atlas - PIONJAR 140 (1999 r.) - 1750,00 zł 2. Przyczepa (lekka) - sygnalizacyjna (1998 r.) - 500,00 zł 3. Wiertnica spalinowa MTL - 50 (2001 r.) - 350 zł 4. Wiertnica spalinowa MTL - 50 (2001 r.) - 350 zł
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA /O/Op.-Z13/418/13/2007
Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: Drewno opałowe w ilości ok. 22 mp.
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.08.2007 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Op-Z-11 200/12/2007
Sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego: 1 Piaskarko - solarka P-1 nr inwentarzowy 582002/00053 rok produkcji 1984 wartość rynkowa 1800,00 zł 2. Piaskarka P -1 nr inwentarzowy 582002/00083 rok produkcji 1991 wartość rynkowa 1800,00 zł 3. Myjka do znaków nr inwentarzowy 582000/00019 rok produkcji 1997 wartość rynkowa 1000,00 zł
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 18.04.2006 0:00
Termin składania ofert:
P/A/9/2006
Myjka do znaków - montowana na pojazd
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
RKK-/P4D/ZMiU-II/2006
Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: Piaskarki P1 - 4 szt.
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
GDDKiA-Op/RKK-5/D-2P/ZMiU/2006
Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: Piaskarki P1 - 4 szt. Przyczepa ciężarowa pśt.-1 szt.
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
435/87/2005/N
Sprzedaż drewna opałowego liściastego (lipy, topole) pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Kędzierzynie-Koźlu, w ilości 29,21 mp (metrów przestrzennych), z miejscem składowania na bazie materiałowej w Starym Koźlu ul. Barci Wolnych 37. Na Bazie Materiałowej składowane jest całe drewno pochodzące z wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych natomiast do sprzedaży przeznaczono tylko powyższą ilości tj. 29,21 mp. Przedmiotowa ilość zostanie odmierzona przez przedstawiciela sprzedającego w obecności kupującego po rozstrzygnięciu zapytania i wybraniu najkorzystniejszej oferty. Kupujący przed odmierzeniem i otrzymaniem drewna, winien przedstawić potwierdzony dowód wpłaty na kwotę określoną przez najkorzystniejszą ofertę. Ustalona cena minimalna za całość drewna przeznaczonego do sprzedaży wynosi : 1 046, 88 zł netto, przy cenie jednostkowej 35,84 zł /mp.
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
12/2005
Sprzedaż drewna opałowego liściastego (lipy, topole) pochodzącego z wycinki drzew przydrożnych w ciągu dróg krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Opolu, Rejon w Kędzierzynie-Koźlu, w ilości 29,21 mp (metrów przestrzennych), z miejscem składowania na bazie materiałowej w Starym Koźlu ul. Barci Wolnych 37. Na Bazie Materiałowej składowane jest całe drewno pochodzące z wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych natomiast do sprzedaży przeznaczono tylko powyższą ilości tj. 29,21 mp.
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 21.05.2008 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA-O/Op-Z11-418/10/2008
Sprzedaż niżej wymienionych składników majątku ruchomego: 1 Piaskarko - solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00055 rok produkcji 1981 wartość rynkowa 1800,00 zł 2. Piaskarko- solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00056 rok produkcji 1980 wartość rynkowa 1800,00 zł 3. Piaskarko- solarka P - 1 nr inwentarzowy 582002/00054 rok produkcji 1982 wartość rynkowa 1800,00 zł
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
P/A/30/2005
Rodzaj, typy i ilość sprzedawanych składników majątku ruchomego: Piaskarki - 2 szt. Ciągnik URSUS Pługi (stalowe, lekkie) - 3 szt. Pług (stalowy, lekki, pneumatyczny) - 3 szt. Myjka do znaków drogowych (montowana na pojazd) Przyczepa Autosan D-35M
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy
Termin składania ofert:
P/A/6/2008
Przedmiotem sprzedaży jest drewno zakwalifikowane jako drewno opałowe i użytkowe pochodzące z wycinki drzew przydrożnych zgromadzone na Obwodzie Drogowym w Opolu (siedziba Rejonu w Opolu) w zakresie: drewno z wycinki drzew na drodze krajowej nr 46, oszacowane przez uprawnionego brakarza i ocenione na masę ok. 88,33 m3 (w tym użytkowe - 75,27 m3; opałowe - 13,06 m3) Przedmiotowe drewno stanowi w części surowiec opałowy - S4 i w części użytkowy - są to różno-wymiarowe kłody i wałki (Topola, Lipa, Modrzew, Olcha oraz Akacja) wg specyfikacji w m3: TOPOLA: WCO/1=0,85; WCO/2=6,99; WCO/3=17,66; WD/1=5,50; WD/2=16,34; WD/3=20,55 LIPA: WCO/3=0,27; WD/1=0,74; WD/2=2,70; WD/3=1,83 MODRZEW: WCO/1=0,22; WCO/2=0,38 OLCHA: WCO/2=0,24; WD/2=0,31; WD/3=0,42 AKACJA: WD/3=0,27 DREWNO OPAŁOWE ŚREDNIOWYMIAROWE - S-4 = 13,06 Drewno znajdujące się na ww. składowisku które można obejrzeć po uprzednim powiadomieniu tel. Z-cy Kierownika Rejonu w Opolu P. inż. Adama Dytko. nr telefonu: (0-77) 469 14 49 (od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do dnia otwarcia ofert).
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 15.02.2006 0:00
Termin składania ofert:
GDDKiA -O/Op-4/1//2006
Orientacyjna ilość złomu: 105,980 ton Aktualne miejsce składowania: GDDKiA Rejon w Opolu Baza Materiałowa w Bierkowicach ul. Żerkowicka 1c Uwagi: W oferowanej cenie wykupu złomy należy ująć również: załadunek, koszty ważenia, transport i przywrócenie do stanu pierwotnego placu składowego
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych
nie dotyczy Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 07.12.2007 0:00
Termin składania ofert:
P/A/15/2007
1.Młot spalinowy Atlas - PIONJAR 140; nr. inwent. 581-009/00038; rok produkcji 1999; wartość rynkowa 3 500,00 2.Przyczepa (lekka/uszkodzona powypadkowa) - OP 07780; nr inwent. 748-000/00057; rok produkcji 1998; wartość rynkowa 1 000,00 3.Wiertnica spalinowa MTL - 50; nr. inwent. 96-582-9; rok produkcji 2001; wartość rynkowa 700,00 4.Wiertnica spalinowa MTL - 50; nr. inwent. 97-582-9; rok produkcji 2001; wartość rynkowa 700,00
zbycie GDDKiA Opole do progów unijnych