viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiAArchiwum 2015

 • Zakończenie przebudowy autostrady A4 w Rudzie Śląskiej

  16-12-2015

  16 grudnia 2015 r. wprowadzono docelową organizację ruchu na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Tym samym zakończyła się przebudowa kilometrowego odcinka autostrady A4 pomiędzy MOP-ami Wirek i Halemba.

 • 23 wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na budowę drugiej jezdni S1 węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie”.

  19-11-2015
  GDDKiA

  W dniu 19 listopada 2015 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 7 października 2015 roku, o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym na wyłonienie wykonawcy budowy drugiej jezdni drogi ekspresowej S1 na odcinku węzeł „Lotnisko” – węzeł „Podwarpie”, w wyznaczonym terminie wpłynęły 23 wnioski potencjalnych wykonawców. 

 • Remont estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu.

  19-11-2015
  GDDKiA

  GDDKIA przystąpiła do remontu estakady w ciągu drogi ekspresowej S1 w Sosnowcu. W ramach inwestycji przewiduje się w pierwszej kolejności częściową rozbiórkę istniejącej estakady i dojazdów, a następnie przebudowę obiektu mostowego i doprowadzenie estakady do obecnych wymagań umożliwiającą ruch pojazdów dopuszczonych do ruchu bez ograniczeń. W ramach robót drogowych zostanie przebudowany odcinek drogi ekspresowej (dojazdy do estakady) na długości łącznie 119,25m.  Projekt zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni o nośności jak dla ruchu KR-6, dostosowanie geometrii pionowej i poziomej do wymagań dla dróg klasy S (ekspresowej).

 • Zmiana organizacji ruchu na A4 w Rudzie Śląskiej.

  06-11-2015
  GDDKiA

  W godzinach popołudniowych 7 listopada br. rozpocznie się drugi etap likwidacji uskoku na autostradzie A4 w Rudzie Śląskiej. Po zakończeniu pierwszego etapu polegającego na wykonaniu pełnego zakresu robót na jezdni relacji Katowice-Gliwice przystępujemy do robót na jezdni w kierunku przeciwnym, relacji Gliwice-Katowice.

 • Remont nawierzchni S 69 w Bielsku-Białej.

  06-11-2015
  GDDKiA

  W godzinach wieczornych 08.11.2015 roku, na jezdni w kierunku Żywca, w rejonie węzła Bielsko-Biała Rosta, planowane jest rozpoczęcie remontu nawierzchni drogi ekspresowej S69.

 • Wymiana barier betonowych na DK 1 w Pszczynie

  06-11-2015
  GDDKiA

  Od godziny 7:00 9 listopada 2015 r. przystępujemy do wymiany skorodowanych barier betonowych w pasie dzielącym drogi krajowej nr 1 w Pszczynie.

   

  Na czas robót na odcinku od skrzyżowania DK-1 z ul. Męczenników Oświęcimskich do skrzyżowania z ul. Bielską wyłączone z ruchu zostaną lewe pasy każdej z jezdni. Ruch w rejonie prowadzonych robót w obu kierunkach odbywać się będzie jednym pasem. W związku z wprowadzoną zmianą organizacji ruchu oraz znacznym natężenie ruchu na odcinku drogi krajowej przebiegającym przez teren Pszczyny przewiduje się wystąpienie utrudnień w ruchu oraz opóźnień w czasie przejazdu. Zaleca się, aby kierowcy planujący podróż na kierunku Katowice - Bielsko-Biała i Bielsko-Biała – Katowice korzystali z tras alternatywnych tj. drogi ekspresowej S-1 poprzez węzeł Skoczów i drogi krajowej nr 81 tzw. „Wiślanki”.

 • Remont nawierzchni DK 1 w Piasku

  06-11-2015
  GDDKiA
  w dniu 06.11.2015 rozpoczynamy prace remontowe nawierzchni drogi krajowej nr 1 w Piasku w rejonie skrzyżowania z ul. Polną i Polne Domy.

 • Remont dylatacji w rejonie węzła Gliwice Sośnica

  30-10-2015
  GDDKiA
 • Utrudnienia na DK1 w Czechowicach-Dziedzicach

  23-10-2015
  GDDKiA
 • Zmiany na remontowanym wiadukcie na węźle Murckowska w Katowicach

  22-10-2015

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach informuje, że od dnia 23 października 2015 roku obowiązywać będzie nowa organizacja ruchu na czas robót na węźle Murckowska w Katowicach.