viatoll 
PLPL
BIP 

ODDZIAŁY:

GDDKiA Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Warszawa Oddział Lublin Oddział Bydgoszcz Oddział Poznań Oddział Szczecin Oddział Zielona Góra Oddział Łódź Oddział Wrocław Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Kielce Oddział Rzeszów Oddział Szczecin Oddział Gdańsk Oddział Olsztyn Oddział Białystok Oddział Zielona Góra Oddział Poznań Oddział Bydgoszcz Oddział Warszawa Oddział Wrocław Oddział Łódź Oddział Kielce Oddział Lublin Oddział Opole Oddział Katowice Oddział Kraków Oddział Rzeszów

Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6
85-085 Bydgoszcz

tel. centr. 52 323 45 00
fax 52 323 45 04
NIP 554-22-52-485

e-mail: sekretariat_byd@gddkia.gov.pl

Oddział w Gdańsku
ul. Subisława 5
80-354 Gdańsk

tel. centr. 58 511 24 00
fax 58 511 24 05
NIP 584-24-56-536

e-mail: sekretariat_gdansk@gddkia.gov.pl

Oddział w Białystoku
ul. Zwycięstwa 2
15-703 Białystok

tel. centr. 85 664 58 00
fax 85 651 37 83
NIP 542-27-52-914

e-mail: sekretariat_bialystok@gddkia.gov.pl

Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5
40-017 Katowice

tel. centr. 32 258 62 81
fax 32 259 87 10
NIP 954-24-02-923

e-mail: kat_sekretariat@gddkia.gov.pl

Oddział w Kielcach
ul. Paderewskiego 43/45
25-950 Kielce

tel. 41 34 03 900, 41 345 74 31
fax 41 366 48 04
NIP 657-03-86-703

e-mail: sekretariat_kielce@gddkia.gov.pl

Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25
31-542 Kraków

tel. centr. 12 417 25 00
fax 12 411 01 18
NIP 675-12-72-475

e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Oddział w Lublinie
ul. Ogrodowa 21
20-075 Lublin

tel. 81 532 70 61
fax 81 743 71 68
NIP 712-24-27-134

e-mail: sekretariat_lublin@gddkia.gov.pl

Oddział w Łodzi
ul. Irysowa 2
91-857 Łódź

tel. centr. 42 233 96 00
fax 42 233 96 08
NIP 725-17-13-273

e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl

Oddział w Olsztynie
ul. Warszawska 89
10-083 Olsztyn

tel. centr. 89 521 28 00
fax 89 527 23 07
NIP 739-32-79-711

e-mail: sekretariat_olsztyn@gddkia.gov.pl

Oddział w Opolu
ul. Niedziałkowskiego 6
45-085 Opole

tel. centr. 77 401 63 00
fax 77 454 44 68
NIP 754-00-03-773

e-mail: sekretariat_opole@gddkia.gov.pl

Oddział w Poznaniu
ul. Siemiradzkiego 5a
60-763 Poznań

tel. centr. 61 866 88 21
fax 61 864 63 69
NIP 779-21-73-262

e-mail: sekretariat_poznan@gddkia.gov.pl

Oddział w Rzeszowie
ul. Legionów 20
35-959 Rzeszów

tel. centr. 17 853 40 71 do 74
fax 17 853 64 84
NIP 813-11-06-223

e-mail: sekretariat_rzeszow@gddkia.gov.pl

Oddział w Szczecinie
Al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin

tel. centr. 91 432 53 00
fax 91 484 39 97
NIP 852-23-53-687

e-mail: sekretariat_szczecin@gddkia.gov.pl

Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa

tel. centr. 22 209 25 00
fax 22 698 60 45
NIP 113-20-97-244

e-mail: sekretariat_warszawa@gddkia.gov.pl

Oddział w Wrocławiu
ul. Powstańców Śląskich 186
53-139 Wrocław

tel. centr. 71 334 73 00
fax 71 367 17 69
NIP 899-24-41-331

e-mail: sekretariat.wroclaw@gddkia.gov.pl

Oddział w Zielonej Górze
ul. Boh. Westerplatte 31
65-950 Zielona Góra

tel. centr. 68 327 10 68
fax 68 325 34 68
NIP 929-01-16-588

e-mail: sekretariat_zga@gddkia.gov.pl

GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG GDDKiA MAPA STANU BUDOWY DRÓG autostrady, drogi ekspresowe i inne drogi krajowe w realizacji ZOBACZ GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW GDDKiA SERWIS DLA KIEROWCÓW najważniejsze informacje drogowe dla kierowców ZOBACZ GDDKiA INFORMACJE COVID-19 GDDKiA INFORMACJE COVID-19

Najważniejsze informacje związane z COVID-19

ZOBACZ
GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW GDDKiA SERWIS DLA PODWYKONAWCÓW Informacja dla podwykonawców biorąych udział w realizacji inwestycji GDDKiA ZOBACZ GDDKiA ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
GDDKiA
ZBIÓRKA KRWI
Drogocenna krew
Ogólnopolska zbiórka krwi 
Drogocenna krew
ZOBACZ

OddziałyGDDKiAArchiwum 2013

 • Autostradą do archeologii

  13-05-2013

  9 i 10 maja 2013 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy odbyła się konferencja naukowa, organizowana przez bydgoski Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, dotycząca badań archeologicznych w pasie budowy autostrady A1.Efekty prac wykopaliskowych są oszałamiające. W trakcie 14 lat badań odkryto 80 tys. obiektów archeologicznych i znaleziono prawie 2,5 mln zabytków, m.in. grobowce, monety, biżuterię, pozostałości po pradziejowych osadach, a także fragmenty uzbrojenia, w tym miecze, noże i groty strzał.

 • 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców – kolejne ogłoszenie

  08-05-2013

  Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad działający przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy informuje o ponownym otwarciu terminu na dokonanie zgłoszeń należności za zrealizowane i odebrane prace, przysługujących przedsiębiorcom (mikro, małym lub średnim) od wykonawcy realizującego kontrakty:
  „Budowa Autostrady A-1 Toruń – Stryków,
  • Odcinek I Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300,
  Odcinek II Odolion - Brzezie od km 163+300 do km 186+366
  • Odcinek III Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850”
  Zgłoszenia należności wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych, należy dokonać w ciągu 21 dni od dnia opublikowania ogłoszenia, co nastąpiło 08.05.2013r.

 • Archeologia na A1 - konferencja

  Wykopaliska archeologiczne realizowane podczas prowadzonych inwestycji drogowych odgrywają ważną rolę w ratowaniu dziedzictwa kulturowego. W Bydgoszczy była okazja zapoznać się z wynikami badań i odkryciami dokonanymi podczas budowy autostrady A1 na terenie województwa kujawsko pomorskiego.

 • Ćwiczenia na autostradzie A1

  11-04-2013

  12 kwietnia o godzinie 10:00 doszło do tragicznego wypadku na autostradzie A1 w okolicach węzła Lisewo. W wyniku zdarzenia drogowego, w którym uczestniczyły dwa autokary oraz sześć samochodów osobowych rannych zostało około 80 osób. Na miejsce zdarzenia natychmiast przybyły zastępy ratownictwa technicznego i zaplecza sanitarnego. Tak własnie wyglądały ćwiczenia służb ratowniczych na kujawsko-pomorskim odcinku autostrady A1.

 • Salini dokończy budowę A1. Umowy podpisane.

  03-04-2013

  Za 11 i 12 miesięcy, zgodnie z podpisanymi dziś umowami, zostanie zakończona budowa autostrady A1 Czerniewice-Kowal.

  Włosko-polskie konsorcjum dokończy 64-kilometrowy odcinek autostrady na terenie województwa kujawsko-pomorskiego za 1,059 mld złotych.

 • Węzeł Turzno OTWARTY

  27-03-2013

  28 marca 2013 roku nastąpiło otwarcie drogi łączącej węzeł Turzno na autostradzie A1 z drogą krajową nr 15.

 • Salini Polska wybrana na wykonawcę autostrady A1 z Czerniewic do Kowala

  15-03-2013

  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy zgodne z wyrokiem KIO dokonała ponownego wyboru Wykonawców na dokończenie autostrady A1.
  Oferta włosko – polskiego konsorcjum firm którego liderem jest Salini Polska Sp. z o.o złożona w dwóch postępowaniach przetargowych dla odcinków Czerniewice – Brzezie i Brzezie - Kowal została ponownie wybrana najkorzystniejszą.
   

 • Wypłacono już ponad 20 mln złotych dla poszkodowanych przedsiębiorców

  08-03-2013

  Realizując przepisy ustawy z 28 czerwca 2012 Oddział GDDKiA w Bydgoszcz systematycznie dokonuje wypłat należności dla poszkodowanych przedsiębiorców uczestniczących w budowie autostrady A1 z Czerniewic do Kowala.

 • Ponowny wybór wykonawcy na A1

  28-02-2013

  Wykonawca, który złożył oferty w dwóch postępowaniach na dokończenie budowy autostrady A1 (Czerniewice – Brzezie i Brzezie - Kowal) musi wykazać się potencjałem kadrowym i technicznym umożliwiającym realizację obu kontraktów w tym samym czasie lub zadeklarować na którym z kontraktów będzie wykorzystywany przedstawiony przez niego potencjał. Tak brzmi wyrok Krajowej Izby Odwoławczej.
  W związku z tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad już wezwała konsorcjum do uzupełnienia dokumentów unieważniając jednocześnie wcześniejszy wybór dokonany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Do 6 marca został określony przez GDDKiA termin na uzupełnienie dokumentów przez wykonawcę. Wyrok KIO prezentuje bardzo racjonalne podejście, które w opinii GDDKiA powinno wyznaczać kierunek postępowania. Zgodnie z przepisami prawa w zakresie badania potencjału kadrowo-technicznego, GDDKiA może bazować wyłącznie na oświadczeniach wykonawców. Wyrok KIO dał GDDKiA możliwość weryfikacji złożonych oświadczeń.

 • 21 dni na złożenie wniosków od usługodawców i dostawców – kolejne ogłoszenie

  12-02-2013