Liczba gości: 1657
Data wszczęcia postępowania: 2006-05-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Szczecinie
ul.Pomorska 47, 70-812 Szczecin
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna w następujacyh rodzjach i ilosciach:
osika - 29,53 m3 - drewno opałowe
dąb - 116,49 m3 - drewno tartaczne, 116,49 m3- drewno opałowe
brzoza - 64,61 m3 - drewno opałowe
sosna - 108,43 m3 - drewno tartaczne, 46,47 m3- drewno opałowe
buk - 35,83 m3 - drewno tartaczne, 100,00 m3 - drewno opałowe,
lipa - 44,81 m3 - drewno opałowe,
olsza - 16,52 m3 - drewno opalowe
greb - 52,55 m3 drewno opałowe,
pozostałe - 7,91 m3 drewno opałowe
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego z pasa drogowego podczas przebudowy autostrady A-6 na odc. węzeł Klucz - węzeł Kijewo - jezdnia lewa
Numer przetargu: R-05/418/3/2006
Termin realizacji: do 31.08.2006 r
Wadium: w kwocie 3000,00 zł na konto :
64 1500 1722 1217 2002 0326 0000
do dnia 13.06.2006 r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena ofertowa - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): do odebrania w siedzibie Rejonu pokój nr 5
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: inż. Zbigniew Kolasa - kierownik Rejonu
Miejsce składania ofert: Generalna Dyurekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Szczecinie - Rejon w Szczecinie
ul. Pomorska 47, 70-812 Szczecin, pok. nr 1
termin: do dnia 14.06.2006r godz. 9.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX DROMEX S.A.
01-400 Warszawa
ul.Stawki 40
Cena: 7 329,95 zł netto
Data udzielenia zamówienia: 19.06.2006 r.
Liczba otrzymanych ofert: 2
Oferta z najniższą ceną: 6 960,12 zł netto
Oferta z najwyższa ceną: 7 329,95 zł netto
slipiecka@szczecin.gddkia.gov.pl drukuj