Liczba gości: 1643
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie
al. Bohaterów Warszawy 33
70-340 Szczecin
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna z przebudowy skrzyżowania dr. nr 11 z ul. Kresową w Kołobrzegu
Numer przetargu: GDDKIA O1/Sz-Z11/Z/2/2007
Termin realizacji: od 09 do 15 stycznia 2008 r.
Wadium: 1 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena
Miejsce składania ofert: GDDKiA O/Szczecin
Rejon Koszalin
ul. Kupiecka 5
75-671 KOSZALIN pokój nr 14 lub 25
08-01-2008 r. godz. 9.30
Miejsce otwarcia ofert: Rejon Koszalin
ul. Kupiecka 5
75-671 KOSZALIN pokój nr 14 lub 25
08-01-2008 r. godz. 10.00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
biuro@szczecin.gddkia.gov.pl drukuj