Liczba gości: 1769
Data wszczęcia postępowania:
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie Rejon w Wałczu
ul.Kołobrzeska 33
78-600 Wałcz
Przedmiot zamówienia: Zbycie samochodu Polonez ATU 1.6 Kat. rok produkcji 1997.
Pojazd można oglądać na terenie Rejonu w dniu aukcji w godzinach 7.00 - 9.00
Opis przedmiotu zamówienia: " II aukcja na zbycie majątku ruchomego, samochodu osobowego marki Polonez ATU 1.6 Kat. rok produkcji 1997"
Numer przetargu: R-07/07/2006
Wadium: Nie dotyczy
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
- cena wywoławcza 1300 zł
- minimalna wysokość postępowania wynosi 50,00 zł.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zenon Małaszko
Miejsce składania ofert: 09.10.2006 r. godzina 10:00, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 3.
Miejsce otwarcia ofert: 09.10.2006 r. godzina 10:00, Siedziba Zamawiającego, pokój nr 3.
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: Dz.U. Nr 191poz. 1957
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Jan Borowiec
ul. 1-go maja 89
78-600 Wałcz
Cena: 1 350,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 09.10.2006r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najwyższa ceną: 1 350,00 zł
walcz@szczecin.gddkia.gov.pl drukuj