Liczba gości: 1750
Data wszczęcia postępowania: 2021-04-30
Przedmiot zamówienia: „Całoroczne utrzymanie dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, Rejon w Ożarowie Mazowieckim, drogi nr A2, S7, S8, DK 50, DK 92”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.9.2021
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 255069
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj