Liczba gości: 1262
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2
Przedmiot zamówienia: Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu WA-244 w km 293+750 w ciągu autostrady A1 – węzeł Łódź Północ
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest „Wprowadzenie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu w związku z awaryjnym zamknięciem wiaduktu WA-244 w km 293+750 w ciągu autostrady A1 – węzeł Łódź Północ ”
Numer przetargu: O.Ł.D3.2412.14.2020.mr
Termin składania ofert: 2021-01-18 11:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Modyfikacja treści SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
przetargi_lodz@gddkia.gov.pl drukuj