Liczba gości: 1034
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-31
Przedmiot zamówienia: Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami w podziale na 8 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są Usługi w zakresie przeglądów, napraw i konserwacji pojazdów GDDKiA będących w użytkowaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie wraz z Rejonami z podziałem na 8 zadań:
Zadanie 1 - GDDKiA Oddział w Olsztynie,
Zadanie 2 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Elblągu
Zadanie 3 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ełku
Zadanie 4 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Giżycku
Zadanie 5 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Lidzbarku Warmińskim
Zadanie 6 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Ostródzie
Zadanie 7 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Szczytnie
Zadanie 8 - GDDKiA Oddział w Olsztynie Rejon w Olsztynie
Numer przetargu: O/OL.D-3.2413.57.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj