Liczba gości: 616
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-15
Przedmiot zamówienia: Dostawa środków dezynfekujących dla pracowników GDDKiA Oddziału Szczecin
Opis przedmiotu zamówienia: Dostawa: Chusteczki dezynfekujące do rąk i powierzchni op. 50 szt. - ilość 360
Płyn do dezynfekcji rąk op. 5L - ilość 30
Zakres przetargu: dostawy
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury:
Pełna treść ogłoszenia:
drukuj