Liczba gości: 2107
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK9.
Opis przedmiotu zamówienia: ​Budowa obwodnicy Opatowa S74 i DK 9 – w systemie projektuj i buduj.
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2412.25.2020.az
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/
Termin składania ofert: 2021-02-24 09:00:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Informacja o otwarciu ofert:
Załączniki:
drukuj