Liczba gości: 748
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy
ul. Fordońska 6, 85-085 Bydgoszcz
Przedmiot zamówienia: Obsługa i serwis stacji ciągłego pomiaru ruchu drogowego (SCPR) oraz uruchomienie nowych stanowisk pomiarowych zlokalizowanych na obszarze działania Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddziału GDDKiA w Bydgoszczy
Numer przetargu: GDDKiA.O.BY.D-3.2413.21.2020.35
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229220
Termin składania ofert: 2021-01-28 09:30:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj