Liczba gości: 1084
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Rozbudowa istniejącego mostu przez rzekę Wisłę w miejscowości Sandomierz w ciągu drogi krajowej nr 77”
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2413.25.2020.jr
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/
Termin składania ofert: 2021-02-02 09:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj