Liczba gości: 1452
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku , ul. Zwycięstwa2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie rozbudowy dróg krajowych nr 63 i nr 65 w podziale na 3 części
Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie rozbudowy dróg krajowych w podziale na 3 części:
Część 1 „Wykonanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odc. Grochy – Pogorzele – Przeździecko – Mroczki ”
Część 2 „Wykonanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 65 na odc. granica województwa - dk 61 w Grajewie ”
Część 3 „Wykonanie projektu rozbudowy drogi krajowej nr 63 na odc. Czyżew Sutki – Czyżew”
Numer przetargu: GDDKiA.O.BI.D-3.2413.37.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na platformie zakupowej po linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod numerem Id 229174
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Annę Okulewicz, tel. 85 6645837 do kontaktowania się z Wykonawcami w sprawie procedury postępowania i Panią Annę Dymczyk w sprawie opisu przedmiotu zamówienia tel.:85 6645823
Termin składania ofert: 2021-02-09 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj