Liczba gości: 977
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: USŁUGI W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I ZIELENI NA DROGACH KRAJOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ GENERALNĄ DYREKCJĘ DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ W SZCZECINIE NA LATA 2021 - 2022 – z podziałem na 5 części
Numer przetargu: O.Sz.D-3.2413.59.2020
Termin składania ofert: 2021-02-19 10:50:00
Miejsce składania ofert: Bezpośredni dostęp do Platformy zakupowej:
https://gddkia.eb2b.com.pl/open-preview-auction.html/229095/uslugi-w-zakresie-utrzymania-czystosci-i-zieleni-na-drogach-krajowych-administrowanych-przez-generalna-dyrekcje-drog-krajowych-i-autostrad-oddzial-w-szczecinie-na-lata-2021-2022-z-podzialem-na-5-czesci
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj