Liczba gości: 1213
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Uzyskanie decyzji ZRID wraz z opracowaniem stosownych dokumentacji dla inwestycji „Budowa autostrady A2 od węzła Cicibór do granicy Państwa”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.72.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 229033
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj