Liczba gości: 1010
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-28
Przedmiot zamówienia: Opracowanie dokumentacji technicznej w podziale na 7 części
Numer przetargu: O.ZG.D-3.2413.18.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 228996
Termin składania ofert: 2021-02-08 09:45:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj