Liczba gości: 801
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”
Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest:
Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn.: „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku węzeł Boćki (bez węzła) – Malewice”
Numer przetargu: O.Ki.D-3.2413.23.2020.mj
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) jest dostępna:
na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/
Termin składania ofert: 2021-01-28 09:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj