Liczba gości: 1179
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Wykonanie usług kompleksowego bieżącego utrzymania dróg i mostów na sieci dróg krajowych będących w administracji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
Rejon w Rzeszowie w okresie 4-ch miesięcy 2021r.
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2413.37.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 228505
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj