Liczba gości: 1018
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-24
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, ul. Legionów nr 20
Przedmiot zamówienia: Usunięcie mas ziemnych wymieszanych z odpadami z terenu budowy drogi ekspresowej S19 w m. Domostawa
Numer przetargu: O.RZ.D-3.2413.35.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 228416
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj