Liczba gości: 989
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku,
ul. Zwycięstwa 2 ,15-703 Białystok.
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
1) „Projekt i budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8”
2) „Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8”
Opis przedmiotu zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
1) „Projekt i budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8”
2) „Projekt i budowa Obwodnicy Sztabina w ciągu drogi krajowej nr 8”
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.17.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na platformie zakupowej po linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod numerem Id 228599
Termin składania ofert: 2021-01-29 10:50:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj