Liczba gości: 2036
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-23
Zamawiający: Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53
00-874 Warszawa
Prowadzący postępowanie:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku
ul. Zwycięstwa 2, 15-703 Białystok
Przedmiot zamówienia: Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
Opis przedmiotu zamówienia: Projekt i Budowa Obwodnicy Suchowoli w ciągu drogi krajowej nr 8
Numer przetargu: O.BI.D-3.2410.15.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) TOM I, II, IV oraz JEDZ są dostępne na platformie zakupowej po linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl/ pod numerem Id 227563
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Tom III i Tom V SIWZ znajduje się na serwerze udostępnionym przez Zamawiającego:

Adres serwera FTP: ftp.gddkia.gov.pl
Nazwa użytkownika (Login): DK8_Obw_Suchowoli_o
Hasło: gCO~58!@
Zdalny Katalog: DK8_Obw_Suchowoli

W celu szybkiego i sprawnego pobierania materiałów proszę KONIECZNIE przestrzegać następujących zasad: do transmisji danych należy używać oprogramowania (np. filezilla, total commander, free commander), nie używać przeglądarki www.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że trzykrotne błędne wejście na podany adres serwera FTP, na którym umieszczono część SIWZ, powoduje blokadę dostępu z danego adresu IP.
W celu odblokowania dostępu należy mailowo na adres dperkowski@gddkia.gov.pl przekazać Zamawiającemu informację o tym fakcie, podając jednocześnie adres IP, w celu umożliwienia jego odblokowania.
Termin składania ofert: 2021-02-19 10:50:00
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
Cena: 249 145 911,96 PLN
Data udzielenia zamówienia: 14.05.2021
Liczba otrzymanych ofert: 4
Oferta z najniższą ceną: BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa
249 145 911,96 PLN
Oferta z najwyższa ceną: Konsorcjum firm:
1. BK-TRAS ROBOTY DROGOWE BORSUKIEWICZ S.J. - Lider konsorcjum
Hryniewicze 66,15-378 Białystok
2. Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp z o.o. - Partner konsorcjum
ul. Produkcyjna 102, 15-680 Białystok
3. Ekodrom sp. z o.o. - Partner konsorcjum
ul. Mirabelki 25, 16-300 Augustów
4.GRUPA DROGOWA PODLASIE sp. z o.o. - Partner konsorcjum
Hryniewicze 66,15-378 Białystok
5. AB Kauno Tiltai - Partner konsorcjum
ul. Ateities pl. 46, 52-502 Kowno
365 432 004,54 PLN
drukuj