Liczba gości: 1128
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-21
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktami pn.:
1. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)
Odcinek VI od km ok 561+440 do km ok 580+190 z węzłem „Borki”
o długości około 18,750 km
2. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)
Odcinek VII od km ok 580+190 do km ok 598+216 z węzłem „Łukowisko” o długości około 18,026 km.
3. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)
Odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok 610+722 o długości około 12,506 km
4. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem)
Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem ”Cicibór”
o długości około 14,108 km
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.64.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 227886
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj