Liczba gości: 803
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-18
Przedmiot zamówienia: Pełnienie nadzoru nad projektowaniem i realizacją Robót oraz zarządzanie Kontraktem pn. Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Słupsk – Bożepole Wielkie.
Zadanie 4: w. Skórowo (bez węzła) – w. Leśnice (z węzłem).
Numer przetargu: O.GD.KP-12.2410.13.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 227557
Termin składania ofert: 2021-01-27 10:00:00
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj