Liczba gości: 782
Data wszczęcia postępowania: 2020-12-18
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Katowicach
ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice
Przedmiot zamówienia: Bieżące utrzymanie systemu oraz infrastruktury systemu wraz z prowadzeniem monitoringu podłoża autostrady A1 w obszarze występowania deformacji terenu wywołanych eksploatacją górniczą
Opis przedmiotu zamówienia: Zamówienie dotyczy utrzymania systemu monitorowania stanu geotechnicznego podłoża autostrady A1 oraz infrastruktury systemu na odcinku węzeł Gliwice Wschód do węzeł Pyrzowice wraz z prowadzeniem monitoringu pasa autostrady i oceną stanu zagrożenia geotechnicznego autostrady. Wykonawca w ramach zamówienia zobowiązany będzie do realizacji usługi polegającej na prowadzeniu stałego monitoringu pasa autostrady i reagowania w sytuacjach kryzysowych. W celu osiągnięcia gotowości do realizacji usługi, Wykonawca zobowiązany będzie przygotować system monitorowania oraz infrastrukturę systemu.
Numer przetargu: O.KA.D-3.2413.76.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl
pod numerem Id 227437
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj