Liczba gości: 936
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-18
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór” (z węzłem), Odcinek IX od km ok 610+722 do km ok 624+830 z węzłem „Cicibór” o długości około 14,108 km.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.58.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 219720
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: POLAQUA Sp. o.o.
ul. Dworska 1, Wólka Kozodawska, 05-500 Piaseczno
Cena: 467 661 011,65 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 01.04.2021 r.
Liczba otrzymanych ofert: 8
Oferta z najniższą ceną: 467 661 011,65 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 584 196 262,96 zł brutto
drukuj