Liczba gości: 962
Data wszczęcia postępowania: 2020-11-10
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa – Kukuryki na odcinku obw. Siedlec – węzeł „Cicibór’’ (z węzłem)’’Odcinek VIII od km ok 598+216 do km ok 610+722 o długości około 12,506 km
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2410.57.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 217540
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj