Liczba gości: 669
Data wszczęcia postępowania: 2020-10-23
Przedmiot zamówienia: „Opracowanie elementów Koncepcji Programowej dla inwestycji pn.: „Budowa drogi
ekspresowej S17 na odcinku węzeł „Ząbki” (bez węzła) – węzeł „Zakręt” (bez
węzła) od km ok. 3+600 do km ok. 13+782”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.59.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 214234
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj