Liczba gości: 887
Data wszczęcia postępowania: 2020-08-17
Przedmiot zamówienia: Projekt i budowa urządzeń ochrony środowiska - ekranów akustycznych oraz modyfikacja istniejących urządzeń zlokalizowanych w ciągu drogi ekspresowej nr S8 – na odcinku od węzła Marki w Markach do rejonu ul. Pustelnickiej w Zielonce
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2411.46.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 199589
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj