Liczba gości: 717
Data wszczęcia postępowania: 2020-06-05
Przedmiot zamówienia: Opracowanie Studium Techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej wraz z materiałami do uzyskania Decyzji Środowiskowych Uwarunkowaniach dla zadania „Budowa obwodnicy Skaryszewa w ciągu drogi krajowej nr 9”
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.22.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 187183
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj