Liczba gości: 660
Data wszczęcia postępowania: 2020-04-06
Przedmiot zamówienia: Wykonanie archeologicznych badań sondażowych i wykopaliskowych wraz z opracowaniem wyników badań na stanowiskach archeologicznych znajdujących się na trasach planowanej budowy autostrady A-2 Warszawa – Kukuryki, na odcinku węzeł „Ryczołek” (koniec obw. Mińska Maz.) – Siedlce od km 524+005 do km 561+500 oraz rozbudowy drogi krajowej nr 7 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Płońsk – Czosnów od km ok 300+000 do ok km 334+636 – UMOWA RAMOWA
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.2413.17.2020
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Informacje i dokumenty dostępne są na platformie zakupowej pod linkiem https://gddkia.eb2b.com.pl pod numerem Id 176918
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
drukuj