Liczba gości: 3152
Data wszczęcia postępowania: 2018-08-13
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
Opis przedmiotu zamówienia: Utrzymanie i konserwacja oznakowania pionowego, poziomego, aktywnego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu wraz z barierami drogowymi i ich dostarczeniem oraz montażem lub demontażem na drogach będących w administracji GDDKiA Oddział w Warszawie w podziale na zadania I-IV
Zadanie I – na drogach Rejonów: Mińsk Mazowiecki, Ostrołęka, Ostrów Mazowiecka, Siedlce
Zadanie II – na drogach Rejonów: Garwolin, Radom, Zwoleń
Zadanie III – na drogach Rejonów: Mława, , Płock, Płońsk, Przasnysz
Zadanie IV – na drogach Rejonów: Boża Wola, Grójec, Ożarów Mazowiecki
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.52.2018
Termin realizacji: 8 miesięcy od daty podpisania umowy.
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
Zadanie 1 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 2 - 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 3 – 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Zadanie 4 – 70 000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy zł, 00/100)
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena - 60 % = 60 pkt.
Gwarancja jakości - 20 % = 20 pkt.
Doświadczenie Kierownika Budowy - 20 % = 20 pkt.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego.
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Martę Szymkiewicz do kontaktowania się z Wykonawcami:
tel. +48 22 209 23 61 , fax. +48 22 209 24 74,
e-mail: mszymkiewicz@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-08-29 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 713 do dnia 29.08.2018 r., do godz. 11:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: W załączniku
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie I - Konsorcjum Firm:
Budrex- Kobi Sp. z o.o., Ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok- Lider Konsorcjum;
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o., Ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek- Partner Konsorcjum
GZD Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/ Olsztyna- Partner Konsorcjum;
Zadanie II - Konsorcjum Firm: Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe „DROGPOL” Sp. z o. o., ul. 3 Maja 39, 42-360 Poraj – Lider Konsorcjum
TB INFRA Mariusz Życiński, ul. Tartaczna 20, 40-749 Katowice – Partner Konsorcjum
PLANETA Sp. z o. o., ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa – Partner Konsorcjum;
Zadanie III - Konsorcjum Firm:
Budrex- Kobi Sp. z o.o., Ul. Hetmańska 92, 15-727 Białystok- Lider Konsorcjum;
SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o., Ul. Komunalna 7, 87-800 Włocławek- Partner Konsorcjum
GZD Sp. z o.o. Sp.k., Ul. Lipowa 49a, 11-042 Jonkowo k/ Olsztyna- Partner Konsorcjum
Zadanie IV - PLANETA Sp. z o.o., Ul. Zdziarska 21, 03-289 Warszawa
Cena: Zadanie I - 7 167 599,91 zł/ brutto
Zadanie II - 5 761 570,92 zł/ brutto
Zadanie III - 6 899 591,52 zł/ brutto
Zadanie IV - 8 888 152,20 zł/ brutto
Data udzielenia zamówienia: Zadanie I - 22.11.2018r.
Zadanie II - 29.10.2018r.
Zadanie III - 22.11.2018r.
Zadanie IV - 05.11.2018r.
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie I - 1 oferta
Zadanie II - 1 oferta
Zadanie III - 1 oferta
Zadanie IV - 1 oferta
Oferta z najniższą ceną: Zadanie I - 7 167 599,91 zł/ brutto
Zadanie II - 5 761 570,92 zł/ brutto
Zadanie III - 6 899 591,52 zł/ brutto
Zadanie IV - 8 888 152,20 zł/ brutto
Oferta z najwyższa ceną: Zadanie I - 7 167 599,91 zł/ brutto
Zadanie II - 5 761 570,92 zł/ brutto
Zadanie III - 6 899 591,52 zł/ brutto
Zadanie IV - 8 888 152,20 zł/ brutto
mszymkiewicz@gddkia.gov.pl drukuj