Liczba gości: 1137
Data wszczęcia postępowania: 2018-06-14
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie
Adres: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25
Przedmiot zamówienia: UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Wykonanie usług w zakresie ochrony mienia na Placu Budowy drogi ekspresowej S8 od węzła „Marki” (bez węzła) do węzła „Kobyłka” (Fizyczna ochrona mienia).
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.37.2018
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Postępowanie o udzielenie zamówienia wszczęte jest na podstawie przepisów określonych
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, art. 138o ustawy Pzp.

Ogłoszenie o zamówieniu jest dostępne na stronie Zamawiającego
BIP zakładka Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi (poniżej link):

https://gddkia.bip.gov.pl/zamowienia-na-uslugi-spoleczne-i-inne-szczegolne-uslugi
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Konsorcjum firm: HUNTERS Sp. z o. o., z siedzibą w (62-065) Grodzisk Wielkopolski, przy ulicy Bukowskiej 114; ZONE HUNTERS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, z siedzibą w (62-065) Grodzisk Wielkopolski, przy ulicy Bukowskiej 114; GREEN HUNTERS Sp. z o. o. Spółka komandytowa, z siedzibą w (62-065) Grodzisk Wielkopolski, przy ulicy Bukowskiej 114
Cena: 476 957,10 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 31.08.2019 r.
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 314 265,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: 476 957,10 zł brutto
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj