Liczba gości: 1059
Data wszczęcia postępowania: 2018-02-27
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. – GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. – GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi – 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
Opis przedmiotu zamówienia: Wykonanie prac związanych z przełożeniem i dostosowaniem 2 szt. urządzeń LCMS (1 szt. – GDDKiA O/Warszawa; 1 szt. – GDDKiA O/Poznań) z dotychczas używanych pojazdów typu VW Transporter na nowe samochody Mercedes Sprinter 316 CDI (rok produkcji 2017, rozstaw osi – 3665 mm) wraz z pełną kalibracją wszystkich elementów systemu.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D.3.241.11.2018
Termin realizacji: Zmawiający wymaga, aby zamówienie zostało wykonane w terminie: 90 dni od daty podpisania umowy.
Wadium: NIE
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Cena (cena ofertowa brutto) – 60%
Okres gwarancji – 30%
Termin wykonania usługi – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna jest bezpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Zamawiający wyznacza Panią Jolantę Machowską do kontaktowania się z Wykonawcami: Tel. +48 (22) 209 23 91, fax. +48 (22) 810 94 13
e-mail: jmachowska@gddkia.gov.pl
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Termin składania ofert: 2018-03-08 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25,
03-808 Warszawa, VII piętro, p. 729, 08.03.2018 r., godz. 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o otwarciu ofert:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Treść protestu dotyczącego SIWZ:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: LEHMANN + PARTNER POLSKA Spółka z o.o.
ul. Marii Dąbrowskiej 8
62-500 Konin
Cena: 170 355,00 PLN
Data udzielenia zamówienia: 16-03-2018 r.
Liczba otrzymanych ofert: 1
Oferta z najniższą ceną: 170 355,00 PLN
Oferta z najwyższa ceną: 170 355,00 PLN
jmachowska@gddkia.gov.pl drukuj