Liczba gości: 1336
Data wszczęcia postępowania: 2016-07-07
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych GDDKiA Oddział w Warszawie oraz w jednostkach podległych w podziale na 15 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych GDDKiA Oddział w Warszawie oraz w jednostkach podległych w podziale na 15 zadań.

Zadanie nr 1 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Oddział w Warszawie
Zadanie nr 2 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Boża Wola
Zadanie nr 3 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Garwolin
Zadanie nr 4 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Grójec
Zadanie nr 5 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Mińsk Maz.
Zadanie nr 6 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Mława
Zadanie nr 7 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Ostrołęka
Zadanie nr 8 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Ostrów Maz
Zadanie nr 9 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Ożarów Maz
Zadanie nr 10 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Płock
Zadanie nr 11 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Płońsk
Zadanie nr 12 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Przasnysz
Zadanie nr 13 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Radom
Zadanie nr 14 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Siedlce
Zadanie nr 15 Realizowanie usług w zakresie serwisu ogumienia w samochodach służbowych Rejon Zwoleń
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.53.2016
Termin realizacji: 36 miesięcy od daty podpisania umowy
Wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Przy dokonywaniu wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający stosować będzie następujące kryteria oceny ofert:
a) Cena – 90%
b) Termin wykonania usługi od momentu zgłoszenia – 10%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych p. Ewa Hajdas- Słowikowska, +48 22 209 23 91 fax. +48 22 810 94 13;
- w sprawach merytorycznych p. Ewelina Świętyniowska, tel. +48 (22) 209 23 88
Termin składania ofert: 2016-07-15 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 729 do dnia 15.07.2016r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Postępowanie unieważniono z pow: w zakresie zadań od 3 do 15 -Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadań od 3 do 15, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie działając w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 (Dz. U. z 2015r., poz. 2164), unieważnia przedmiotowe postępowanie o udzielenia zamówienia w zakresie zadań od 3 do 15, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie 1 -1. AUTOMARK S.A., ul. Okólna 38, 05-270 Marki
Zadanie 2 1. ASO i Sprzedaż Samochodów Andrzej Duch, Wojska Polskiego 1A, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Cena: zadanie 1 - 85 304,53
Zadanie 2 - 11 061,14
Data udzielenia zamówienia: zadanie 1 - 09.08.2016
Zadanie 2 - 09.08.2016
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie 1
1. AUTOMARK S.A., ul. Okólna 38, 05-270 Marki
2. AUTOPARTS Sp. z o.o.,ul. Jagiellońska 92, 00 – 992 Warszawa
3. Towarowa 33 Sp. z o.o., ul. Towarowa 33, 00-869 Warszawa
Zadanie 2
1. ASO i Sprzedaż Samochodów Andrzej Duch, Wojska Polskiego 1A, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Oferta z najniższą ceną: zadanie 1 -1. AUTOMARK S.A., ul. Okólna 38, 05-270 Marki
Zadanie 2 1. ASO i Sprzedaż Samochodów Andrzej Duch, Wojska Polskiego 1A, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
Oferta z najwyższa ceną: zadanie 1 -1. AUTOPARTS Sp. z o.o., ul. Jagiellońska 92, 00 – 992 Warszawa
Zadanie 2 1. ASO i Sprzedaż Samochodów Andrzej Duch, Wojska Polskiego 1A, 05-101 Nowy Dwór Mazowiecki
ehajdas@gddkia.gov.pl drukuj