Liczba gości: 1631
Data wszczęcia postępowania: 2015-12-15
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział w Warszawie, w podziale na 4 zadania.
Opis przedmiotu zamówienia: Likwidacja skutków zdarzeń na drogach krajowych administrowanych przez GDDKiA Oddział
w Warszawie, w podziale na 4 zadania:
Zadanie nr 1 drogi administrowane przez Rejony w Mławie, Płocku, Płońsku, Przasnyszu.
Zadanie nr 2 drogi administrowane przez Rejony w Bożej Woli, Ostrołęce i Ostrowi Maz.
Zadanie nr 3 drogi administrowane przez Rejony w Grójcu, Ożarowie Maz., Radomiu
i Zwoleniu.
Zadanie nr 4 drogi administrowane przez Rejony w Garwolinie, Mińsku Maz. i Siedlce.
Numer przetargu: GDDKiA.O.WA.D-3.241.109.2015
Termin realizacji: Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty wydania polecenia rozpoczęcia wykonywania usługi lub do wyczerpania kwoty wynagrodzenia (w zależności które zdarzenie nastąpi wcześniej).
Przewidywany termin wydania polecenia - rozpoczęcia wykonywania usługi to:
Zadanie 1 – maj 2016
Zadanie 2 i 4 – styczeń 2016
Zadanie 3 – początek lutego 2016
Wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
ZADANIE 1 – 7 500,00 zł
ZADANIE 2 – 12 000,00 zł
ZADANIE 3 – 11 000,00 zł
ZADANIE 4 – 12 000,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: a) Cena – 90%
b) Czas reakcji – 10 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Dostępna na stronie internetowej Zamawiającego lub w jego siedzibie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach dotyczących procedury P. Sebastian Chada, pokój 713, tel +48 22 209 23 62, fax. +48 22 209 24 74;
- w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia P. Eliza Skarżycka, tel.: +48 22 209 23 98
Termin składania ofert: 2016-01-25 11:30:00
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25
03-808 Warszawa, piętro 7, pokój 713 do dnia 25.01.2016 r. do godziny 11:30
Zakres przetargu: usługi
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie nr 1 - Przedsiębiorstwo MIK Roboty Ziemne i Drogowe, Jan Miklewski, Kossobudy 7, 09-140 Raciąż; zadanie nr 2 - Konsorcjum firm: WARDEX Andrzej Wardak, 05-250 Radzymin, Słupno, ul. Żeromskiego 112, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Rosa, 05-250 Radzymin, Słupno, ul. Wodna 5F;
zadanie nr 3 - Konsorcjum firm: F.U.H. ROWTERN, Nogal Robert, Franciszków 1A, 05-650 Chynów, FUH TERTRANS Nogal Teresa, ul. Lipowa 15, 05-600 Grójec;
zadanie nr 4 - Konsorcjum firm: WARDEX Andrzej Wardak, 05-250 Radzymin, Słupno, ul. Żeromskiego 112, Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Beata Rosa, 05-250 Radzymin, Słupno, ul. Wodna 5F.
Cena: zadanie nr 1 - 794 880,00 zł brutto
zadanie nr 2 - 1 300 320,00 zł brutto
zadanie nr 3 - 1 134 000,00 zł brutto
zadanie nr 4 - 1 249 560,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: zadanie nr 1 - 22.04.2016 r.
zadanie nr 2 - 22.04.2016 r.
zadanie nr 3 - 05.02.2016 r.
zadanie nr 4 - 05.02.2016 r.
Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 1 - 3
zadanie nr 2 - 2
zadanie nr 3 - 1
zadanie nr 4 - 1
Oferta z najniższą ceną: zadanie nr 1 - 794 880,00 zł brutto
zadanie nr 2 - 1 143 720,00 zł brutto
zadanie nr 3 - 1 134 000,00 zł brutto
zadanie nr 4 - 1 249 560,00 zł brutto
Oferta z najwyższa ceną: zadanie nr 1 - 977 400,00 zł brutto
zadanie nr 2 - 1 300 320,00 zł brutto
zadanie nr 3 - 1 134 000,00 zł brutto
zadanie nr 4 - 1 249 560,00 zł brutto
www.archiwum.gddkia.gov.pl drukuj