Liczba gości: 2069
Data wszczęcia postępowania: 2014-04-04
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Łodzi Rejon w Wieluniu
Przedmiot zamówienia: II przetarg na sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew
z korytarza planowanej obwodnicy Wielunia
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki drzew
z korytarza planowanej obwodnicy Wielunia
Numer przetargu: 2/sprzedaż/2014
Wadium: 2000,00 PLN
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Ewa Wrześniewska
Miejsce składania ofert: 22.04.2014 do godz. 9:00 w GDDKiA w Rejonie w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7
Miejsce otwarcia ofert: 22.04.2014 o godz. 9:00 w GDDKiA w Rejonie w Wieluniu, 98-300 Wieluń ul. Fabryczna 7
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę firmy PH DREW PLAST IMPORT EXPORT Waldemar Cegiełka, 63-522 Kraszewice, Renta 5; cena netto oferty: 22 003,11 PLN
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: PH DREW PLAST IMPORT EXPORT Waldemar Cegiełka, 63-522 Kraszewice, Renta 5;
  Cena: 26688,66 PLN brutto
  Data udzielenia zamówienia: 23.05.2014.
  Liczba otrzymanych ofert: 1
  Oferta z najniższą ceną: 26688,66 PLN brutto
  Oferta z najwyższa ceną: 26688,66 PLN brutto
  wielun@gddkia.gov.pl drukuj