Liczba gości: 2167
Data wszczęcia postępowania: 2013-04-30
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937, 65
Opis przedmiotu zamówienia: Sprzedaż drewna pozyskanego w ramach zamówienia uzupełniającego do zadania pn. Projekt i budowa autostrady A1 Stryków - węzeł Tuszyn na odcinku od km 295+850 (od węzła Stryków I bez węzła) do km 335+937, 65
ZADANIE Nr 1 - drewno składowane na Placu Składowym w Wodzinie, ul. Łódzka 14.
Gmina Tuszyn przy drodze krajowej nr 91, Głuchów – Piotrków Tryb., w kilometrze 0+430
- drewno stosowe użytkowe w ilości 77,02 m3
ZADANIE Nr 2 - drewno składowane na Placu Składowym w Wodzinie, ul. Łódzka 14.
Gmina Tuszyn przy drodze krajowej nr 91, Głuchów – Piotrków Tryb., w kilometrze 0+430
- drewno stosowe opałowe w ilości 69,99 m3
ZADANIE Nr 3 - drewno składowane na Placu Składowym w Łodzi, ul. Zakładowa 147A
- drewno stosowe opałowe w ilości 79,87 m3
Numer przetargu: 2/2013/Z14/zbycie
Wadium: Wadium w wysokości :
- zadanie nr 1 – 500,00 zł
- zadanie nr 2 – 350,00 zł,
- zadanie nr 3 - 400,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): materiały przetargowe
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: p. Paweł Kowalewski
p. Marian Sitek
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19, pokój nr 16 do dnia 16.05.2013 do godz. 10;00
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb ul. Południowa 17/19 16.05.2013 godz 10;15
Informacja o zebraniu wykonawców: otwarcie ofert jest jawne
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna:
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Zadanie nr 1 - nie wpłynęła żadna oferta zadanie nr 2 - Skład Opału Jerzy Senderecki ul. Królewska 74, Tuszyn Majoracki 95-080 Tuszyn z cena brutto -9.221,88 zł zadanie nr 3 - Firma „MODO” Jarosław Wójcik, 95-030 Rzgów ul. Rzemieślnicza 35 z cena brutto 9.057,26 zł
  Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: zadanie nr 2 - Skład Opału Jerzy Senderecki ul. Królewska 74, Tuszyn Majoracki 95-080 Tuszyn z cena brutto -9.221,88 zł
  zadanie nr 3 - Firma „MODO” Jarosław Wójcik, 95-030 Rzgów ul. Rzemieślnicza 35 z cena brutto 9.057,26 zł
  Data udzielenia zamówienia: 20.05.2013
  Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 1 - brak ofert
  zadanie nr 2 - 3 oferty
  zadanie nr 3 - 1 oferta
  Oferta z najniższą ceną: zadanie nr 1 - brak ofert
  zadanie nr 2 - 7.936,87 zł
  zadanie nr 3 - 9.057,26
  Oferta z najwyższa ceną: zadanie nr 1 - brak ofert
  zadanie nr 2 - 9.221,88 zł
  zadanie nr 3 - 9.057,26 zł
  piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj