Liczba gości: 1442
Data wszczęcia postępowania: 2012-10-23
Zamawiający: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa
Przedmiot zamówienia: Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Opis przedmiotu zamówienia: Remont budynku magazynu soli – Rejon w Ostrowi Mazowieckiej
Numer przetargu: 100/2012
Termin realizacji: od daty podpisania umowy do 28.06.2013r.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena 100 %
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): SIWZ dostępna nieodpłatnie na stronie internetowej Zamawiającego lub w siedzibie; (odpłatnie) GDDKiA Oddział Warszawa, ul. Mińska 25,03-808 Warszawa. Wydział Zamówień Publicznych , piętro 7, pokój 713. lub za pobraniem pocztowym.( Płatna 15 zł + koszt przesyłki)
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: - w sprawach proceduralnych Panią Ewę Hajdas, pokój 713, tel. (22) 323 12 60 fax.
(22) 323 11 17;
- w sprawach merytorycznych Pana Andrzeja Kaliszuka, tel. +48 22 323 14 40,
oraz Pani Anna Raszewska 694 484 467- Kierownik Rejonu
Miejsce składania ofert: GDDKiA Oddział w Warszawie, ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa, Wydział Zamówień Publicznych, piętro 7, pokój 713
w terminie do 08.11.2012 r do godz. 09:30
Zakres przetargu: roboty budowlane
Podstawa prawna: ustawa Prawo zamówień publicznych
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Falba, Wykszków 07-201, Latoszek 55
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Krzysztof Falba, Wykszków 07-201, Latoszek 55
Cena: 193 438,03 zł.
Data udzielenia zamówienia: 14.12.2012
Liczba otrzymanych ofert: 5
Oferta z najniższą ceną: 193 438,03
Oferta z najwyższa ceną: 297 045,00
drukuj