Liczba gości: 1766
Data wszczęcia postępowania: 2012-07-05
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
UL.POŁUDNIOWA 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. 5 zadań
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. 5 zadań
Numer przetargu: 12/Z-14/2012
Termin realizacji: 25-08-2012
Wadium: zadanie nr 1 – 900,00zł, - zadanie nr 2 – 450,00zł,
zadanie nr 3 – 650,00zł
zadanie nr 4 – 3000,00zł
zadanie nr 5 – 2500,00zł,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
UL.POŁUDNIOWA 17/19
do 20.07.2012 godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB.
UL.POŁUDNIOWA 17/19
do 20.07.2012 godz. 10.15
Informacja o zebraniu wykonawców: wpłynęły dwie oferty
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: Najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży Zadanie nr 1 - 18.200,00 zł netto, 22.386,00 zł brutto Zadanie nr 2 - 8.700,00 zł netto, 9.831,00zł brutto Zadanie nr 3 - 13.100,00 zł netto, 14.920,50 zł brutto Zadanie nr 4 - 65.686,53 zł netto, 77.837,15 zł brutto Zadanie nr 5 - 49.700,00 zł netto, 60.906,00 zł brutto
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Zadanie nr 1, 2, 3, 5, - DREWLAND Paś Roman Paś Stawirej Beata Sp.J. , Pokrzywniaki 1, 98-277 Brąszewice
Zadanie nr 4 – Tartak Zofia Paras, Skotniki 94, 26-337 Aleksandrów
Cena: Najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży

Zadanie nr 1 - 18.200,00 zł netto, 22.386,00 zł brutto
Zadanie nr 2 - 8.700,00 zł netto, 9.831,00zł brutto
Zadanie nr 3 - 13.100,00 zł netto, 14.920,50 zł brutto
Zadanie nr 4 - 65.686,53 zł netto, 77.837,15 zł brutto
Zadanie nr 5 - 49.700,00 zł netto, 60.906,00 zł brutto
Data udzielenia zamówienia: 24-07-2012r
Liczba otrzymanych ofert: 2
piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj