Liczba gości: 2263
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-21
Zamawiający: Sprzedający- organizujący przetarg:
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
26-300 Opoczno, ul. Zakątna 6
Przedmiot zamówienia: II Przetarg na sprzedaż:
SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT SEICENTO NR REJ. EL 5836A
CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-355 NR REJ. PKF 5736
Numer przetargu: 3/Op/2012-zbycie
Wadium: wadium w wysokości:
Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 300,00 zł
Samochód osobowy Fiat Seicento - 100,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): Materiały przetargowe są dostępne w siedzibie GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 w dni robocze w godz. 7.00 - 15.00 lub na stronie internetowej: www.archiwum.gddkia.gov.pl
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Sakowska tel. 044 755 22 43
Lidia Poddębniak
Miejsce składania ofert: GDDKiA Rejon w Opocznie, ul. Zakątna 6 pokój nr 1, w terminie do dnia 05.07.2012r. do godz. 10 00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - Paweł Krzysztofik, 26-300 Opoczno, Dzielna 106
Samochód osobowy Fiat Seicento - Grzegorz Skoneczny, 97-216 Czerniewice, Lechów 6A
Cena: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 7500,00 zł
Samochód osobowy Fiat Seicento - 2530,00 zł
Data udzielenia zamówienia: 05-07-2012 r.
Liczba otrzymanych ofert: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 7 ofert
Samochód osobowy Fiat Seicento - 2 oferty
Oferta z najniższą ceną: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 6100,00 zł
Samochód osobowy Fiat Seicento - 2170,00 zł
Oferta z najwyższa ceną: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 7500,00 zł
Samochód osobowy Fiat Seicento - 2530,00 zł
drukuj