Liczba gości: 1814
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: Zbycie zbędnego majątku ruchomego:
1.Samochód osobowy marki FIAT CINQUECENTO 0.9 Kat. nr rejestracyjny EP 08043.
2.Samochód ciężarowy marki FS LUBLIN ŻUK A07 2.5t nr rejestracyjny PKZ 2347, rok produkcji 1997.
Opis przedmiotu zamówienia: Zbycie zbędnego majątku ruchomego:
1.Samochód osobowy marki FIAT CINQUECENTO 0.9 Kat. nr rejestracyjny EP 08043.
2.Samochód ciężarowy marki FS LUBLIN ŻUK A07 2.5t nr rejestracyjny PKZ 2347, rok produkcji 1997.
Numer przetargu: 11/z-14/PT/2012
Termin realizacji: 7 dni od otrzymania faktury VAT
Wadium: Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w następującej wysokości: poz. 1 – 100,00 zł, poz. 2 – 90,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena - 100%
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): zamieszczona na stronie internetowej
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Agnieszka Pietrzak
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, Rejon w Piotrkowie Tryb., 97-300 Piotrków Tryb. ul. Południowa 17/19 w dniu 05.07.2012 do godz. 10:00, pokój nr 16
Informacja o zebraniu wykonawców: brak ofert
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Pełna treść ogłoszenia:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: brak ofert
    Liczba otrzymanych ofert: brak ofert
    Oferta z najniższą ceną: brak ofert
    Oferta z najwyższa ceną: brak ofert
    piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj