Liczba gości: 1627
Data wszczęcia postępowania: 2012-06-13
Zamawiający: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL.POŁUDNIOWA 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. z podziałem na 8 zadań
DRUGI PRZETARG
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy- Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8 –od Km 183+350,00 do Km 202+700,00. z podziałem na 8 zadań
DRUGI PRZETARG
Numer przetargu: 10/Z-14/2012
Termin realizacji: 31-07-2012
Wadium: - zadanie nr 1 – 650,00zł, - zadanie nr 2 – 900,00zł,
- zadanie nr 3 – 450,00zł, - zadanie nr 4 – 650,00zł,
- zadanie nr 5 – 150,00zł, - zadanie nr 6 – 3000,00zł
- zadanie nr 7 – 2500,00zł, - zadanie nr 8 – 4850,00zł,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL.POŁUDNIOWA 17/19
pok. nr 16 do dnia 27.06.2012 godz. 10.00
Miejsce otwarcia ofert: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD ODDZIAŁ w ŁODZI
REJON W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
97-300 PIOTRKÓW TRYB. UL.POŁUDNIOWA 17/19
pok. nr 16 do dnia 27.06.2012 godz. 10.15
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: wybrano ofertę nr 1/2012 na zadanie nr 1 i 5 wybrano ofertę nr 2/2012 na zadanie nr 8
  Liczba otrzymanych ofert: zadanie nr 1 - jedna oferta
  zadanie nr 5 - jedna oferta
  zadanie nr 8 - jedna oferta
  Oferta z najwyższa ceną: Zadanie nr 1 - 19 557,00 zł brutto
  Zadanie nr 5 - 3 750,00 zł brutto
  Zadanie nr 8 – 124 230,00 zł brutto
  piotrkow@gddkia.gov.pl drukuj