Liczba gości: 1700
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-30
Zamawiający: GDDKIA O/Łódź Rejon Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Reja 8
Przedmiot zamówienia: PISEMNY PRZETARG NA SPRZEDAŻ
SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT SEICENTO NR REJ. ERA 92P9
Opis przedmiotu zamówienia: SPRZEDAŻ SAMOCHODU OSOBOWEGO FIAT SEICENTO NR REJ. ERA 92P9
Numer przetargu: 1/Z-15/2012-zbycie
Wadium: Oferent jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości:
- 50,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: Najwyższa cena, Cena wywoławcza- 950 zł
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz w siedzibie Rejonu w Radomsku
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Anna Piotrowska- 44 682-21-75
Miejsce składania ofert: GDDKIA O/Łódź Rejon Radomsko, 97-500 Radomsko, ul. Reja 8
do dnia 15.06.2012 r. do godz 10:00
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: oferta najkorzystniejsza- Sebastian Sosnowicz 97-410 Kleszczów, Łuszczanowice Kol. 11 cena -1251,00 zł
    Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Sebastian Sosnowicz 97-410 Kleszczów, Łuszczanowice Kol. 11
    Cena: cena -1251,00 zł
    Data udzielenia zamówienia: 21.06.2012
    Liczba otrzymanych ofert: 3
    drukuj