Liczba gości: 2000
Data wszczęcia postępowania: 2012-05-17
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
26-300 Opoczno,ul. Zakątna 6
Przedmiot zamówienia: SPRZEDAŻ:
SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT SEICENTO NR REJ. EL 5836A
CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-355 NR REJ. PKF 5736
PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA CIĘŻAROWA SANOK D46 NR REJ. PTK 6251
Opis przedmiotu zamówienia: SPRZEDAŻ:
SAMOCHÓD OSOBOWY FIAT SEICENTO NR REJ. EL 5836A
CIĄGNIK ROLNICZY URSUS C-355 NR REJ. PKF 5736
PRZYCZEPA CIĄGNIKOWA CIĘŻAROWA SANOK D46 NR REJ. PTK 6251
Numer przetargu: 1/Op/2012-zbycie
Wadium: Ciągnik Rolniczy URSUS C-355 - 480,00 zł
Przyczepa ciągnikowa Sanok D46 - 200,00 zł
Samochód osobowy Fiat Seicento - 150,00 zł
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa oferowana cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej www.archiwum.gddkia.gov.pl oraz w siedzibie Rejonu w Opocznie
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Barbara Sakowska tel 044 755 22 43
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi Rejon w Opocznie
26-300 Opoczno,ul. Zakątna 6
do dnia 31.05.2012 r. godz. 10.00 pokój nr 1,
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: nieograniczony
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
Modyfikacja treści SIWZ:
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Mariusz Broszczyk Prymusowa Wola 73, 26-332 Sławno
Cena: 4200,00
Data udzielenia zamówienia: 31.05.2012
Liczba otrzymanych ofert: 3
Oferta z najniższą ceną: 3700,00
Oferta z najwyższa ceną: 4200,00
opoczno@gddkia.gov.pl drukuj