Liczba gości: 1895
Data wszczęcia postępowania: 2012-04-20
Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Przedmiot zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8: zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3, zadanie nr 4
Opis przedmiotu zamówienia: sprzedaż drewna pochodzącego z wycinki pod budowę drogi ekspresowej S-8 na odcinku : Węzeł Walichnowy - Węzeł Wrocław (A1) odcinek 8: zadanie nr 1, zadanie nr 2, zadanie nr 3, zadanie nr 4
Numer przetargu: 4/Z-14/PT/2012
Termin realizacji: 15-06-2012
Wadium: wadium w wysokości:
- zadanie nr 1 – 9 600,00zł,
- zadanie nr 2 – 10 200,00zł,
- zadanie nr 3 – 11 000,00zł,
- zadanie nr 4 – 9 000,00zł,
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: najwyższa cena
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ): dostępna na stronie internetowej oraz w siedzibie Rejonu w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19
Uprawniony do kontaktu z wykonawcami: Paweł Kowalewski
Miejsce składania ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19 do dnia 07-05-2012r godz. 10.00 pok. nr 16
Miejsce otwarcia ofert: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad0Oddział w Łodzi,Rejon w Piotrkowie Tryb. ul. Południowa 17/19 do dnia 07-05-2012r godz. 10.15 pok. nr 16
Zakres przetargu: zbycie
Podstawa prawna: przetarg w drodze zebrania ofert
Rodzaj procedury: aukcja na zbycie majątku ruchomego
Załączniki:
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty: zadanie nr 3 wybrano ofertę TARTAK Zofia Paras Skotniki 94, 26-337 Aleksandrów
Nazwa/adres wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: TARTAK Zofia Paras Skotniki 94, 26-337 Aleksandrów
Cena: 250 000,00zł (netto) 307 500,00zł(brutto)
Liczba otrzymanych ofert: Zadanie nr 3 - 1oferta
Zadanie 1,2,4 - brak ofert
Oferta z najwyższa ceną: TARTAK Zofia Paras Skotniki 94, 26-337 Aleksandrów
drukuj